جان اسنو در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷

در ادامه این مطلب از مجله آنلاین فارسی ها عکس های جان اسنو در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷ را برای طرفداران این سریال آماده کرده ایم .

جان اسنو فرزند خوانده ند استارک پادشاه شمال می باشد که به نگهبانان شب می پیوندد .

جان اسنو شجاع ، مهربان و عدالت خواه است و یکی از مهم ترین و محبوب ترین کارکترهای سریال بازی تاج و تخت یا همان Game of thrones محسوب می شود .

همانطور که دیدید جان اسنو در شمال را از چنگال رمزی بی رحم بیرون آورد و خواهرش سانسا را نجات داد .

در فصل ۷ این سریال که به تازگی پخش آن آغاز شده باید ببینیم چه اتفاق هایی رخ می دهد ؟!

همینک شما را به دیدن عکس های جان اسنو در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷ دعوت می کنیم .

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 3 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017

جان اسنو در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 4 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017

جدیدترین عکس جان اسنو در بازی تاج و تخت

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 5 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017

عکس جان اسنو در بازی تاج و تخت

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 6 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017

کیت هرینگتون

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 7 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017

عکس های کیت هرینگتون

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 8 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017

عکس های کیت هرینگتون ۲۰۱۷

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 9 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017

جان اسنو و سانسا استارک

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 10 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017

جان اسنو و نامزدش

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 11 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 12 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 13 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 14 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 15 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 16 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 17 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 18 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 19 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 20 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 1 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017

جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017 2 جان اسنو در بازی تاج و تخت 2017