آریا استارک در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷

همینک در مجله آنلاین فارسی ها عکس های آریا استارک در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷ در فصل ۷ را برای طرفداران سریال Game of thrones آماده کرده ایم .

آریا استارک دختر کوچک لرد استارک است . آریا برعکس خواهرش سانسا بیشتر به پسرها شباهت دارد مثلا علاقه ی زیاد او به شمشیرزنی در سریال کاملا مشهود است .اسم گرگ آریا استارک نایمریاً است .

پس از دستگری و مرگ پدرش آریا استارک توسط مربی شمیرزنی اش فرار کرد .

آریا مثل جان اسنو روحیه جنگنده و انتقام جویی دارد . در طول سریال سعی می کند انتقام خودش ، دوستانش و خانواده اش را از کسانی که به هر نحوی آسیبی به آنها رساندند بگیرد .

او حالا استاد تغییر چهره است و می تواند به هرکسی که می خواهد تغییر قیافه دهد .

در ادامه این قسمت از فارسی ها جدیدترین عکس های آریا استارک در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷ را مشاهده می کنید .

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 4 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

آریا استارک در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 5 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

آریا استارک در بازی تاج و تخت

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 6 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

آریا استارک Game of thrones

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 7 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

عکس های آریا استارک

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 8 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

آریا استارک ۲۰۱۷

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 9 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

جدیدترین عکس های آریا استارک

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 10 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

میسی ویلیامز

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 11 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

میسی ویلیامز ۲۰۱۷

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 12 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

میسی ویلیامز بازیگر نقش آریا استارک

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 13 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

عکس های جدید میسی ویلیامز

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 14 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 15 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 16 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 17 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 18 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 19 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 20 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 21 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 22 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 23 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 24 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 25 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 26 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 1 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 2 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017

آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017 3 آریا استارک در بازی تاج و تخت 2017