تجهیز ۲۰۰ نفر از مأموران «پلیس ۱۱۰» به لباس‌ دوربین‌دار

❌رئیس پلیس پیشگیری پایتخت:
🔹در هر لحظه ۲۰۰ نفر از ماموران پلیس پیشگیری مجهز به لباس دوربین‌دار هستند.
🔹تمام مامورانی که برای موضوعاتی اعم از درگیری و سرقت عازم ماموریت می‌شوند حتما ملبس به لباس دوربین‌دار هستند.
🔹درصددیم تا تمام ماموران کلانتری را مجهز به لباس دوربین‌دار کنیم./فارسی ها