سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷

برای این مطلب از فارسی ها جدیدترین عکس های سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷ را برای شما عزیزان آماده کرده ایم .

سرسی لنیستر همسر شاه رابرت یا همان شاه دیوانه ملکه هفت اقلیم وستروس است . با وجود اینکه ادعا می کند که در ابتدای ازدواجش با شاه رابرت عاشق او بوده اما عاشق برادرش جیمی لنیستر است و از بچگی با او رابطه عاشقانه داشته و حتی سه فرزند هم از او دارد .

تنها تلاش او در طی سریال برای حفظ قدرت و پیشرفت خانوادگی است از طرفی با مخالفت های تیریون لنیستر برادر کوتوله اش رو به رو می شود .

در ادامه شما را به دیدن جدیدترین عکس های سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷ در فصل ۷ دعوت می کنیم .

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 1 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 2 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 3 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

عکس های سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 4 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

جدیدترین عکس های سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 5 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

سرسی لنیستر

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 6 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

لینا هیدی

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 7 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

عکس های لینا هیدی

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 8 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

لینا هیدی بازیگر نقش سرسی

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 9 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

لینا هیدی ۲۰۱۷

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 10 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 11 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 12 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 13 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 14 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 15 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 16 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 17 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 18 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 19 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 20 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 21 سرسی لنیستر در بازی تاج و تخت 2017