تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷

همینک در فارسی ها جدیدترین عکس های تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷ را برای شما عزیزان آماده کرده ایم .

تیریون لنیستر برادر کوچک و کوتوله جیمی لنیستر و سرسی لنیستر است . او یک کوتوله است و مادرش در زمان تولدش مرد به همین دلیل پدرش همیشه او را سرزنش می کند .

تیریون لنیستر در سربال بازی تاج و تخت شخصیت زیرک و بسیار باهوش دارد . برخلاف خواهر و برادرش به دنبال قدرت و تاج و تخت نیست .

در ماجرای سریال تیریون لنیستر پدرش را به قتل می رساند و جیمی برادرش او را از زندان فراری می دهد .

در فصل ۷ بازی تاج و تخت می بینیم که تیریون لنیستر به عنوان مشاور به ملکه دنریس تارگریان خدمت می کند .

شما را به دیدن عکس های تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷ دعوت می کنیم .

تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 1 تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷

تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 2 تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

عکس های تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت

تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 3 تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

تیریون لنیستر

تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 4 تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

پیتر دینکلیج و دخترش

تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 5 تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

عکس های پیتر دینکلیج

تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 6 تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

پیتر دینکلیج ۲۰۱۷

تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 7 تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 8 تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 9 تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 10 تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 11 تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 12 تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017 13 تیریون لنیستر در بازی تاج و تخت 2017

جان اسنو در بازی تاج و تخت ۲۰۱۷