فارسی هاگل آنتوریوم • فارسی ها

برچسب: گل آنتوریوم

شرایط نگهداری گل آنتوریوم‌

 به عنوان یک گیاه آپارتمانی، گل آنتوریوم بسیار بادوام است و نیاز به مراقبت کمی دارد. به سادگی با مقداری ماسه یا مخلوط خاک گلدان را پر کنید، نور روشن و غیرمستقیم خورشید را فراهم کنید و اجازه دهید خاک تا حدی بین دو آبیاری خشک شود. برای گلدهی قوی تر و مکرر، اجازه دهید آنتوریوم شما به مدت شش…