فارسی هاگرفتگی بینی در صبح • فارسی ها

برچسب: گرفتگی بینی در صبح

دلیل گرفتگی بینی در صبح چیست؟

برای بسیاری از مردم، اولین حرکت صبح، رسیدن به یک جعبه دستمال کاغذی است. چرا بسیاری از ما با گرفتگی بینی از خواب بیدار می شویم، حتی زمانی که بیمار نیستیم؟ چندین توضیح برای احتقان بینی و کیپ شدن آن در اول صبح وجود دارد که به عنوان رینیت نیز شناخته می شود، و تعدادی از آنها ممکن است شما…