فارسی هاکاهش شنوایی ناگهانی • فارسی ها

برچسب: کاهش شنوایی ناگهانی

علت کاهش شنوایی ناگهانی چیست؟

کم شنوایی ناگهانی ، کم شنوایی است که طی چند ساعت ایجاد می شود یا در هنگام بیدار شدن متوجه آن می شود.چنین کم شنوایی معمولاً فقط یک گوش را تحت تأثیر قرار می دهد. بسته به علت کاهش شنوایی ناگهانی، افراد ممکن است علائم دیگری مانند صدای زنگ در گوش (وزوز گوش)، سرگیجه، یا احساس کاذب چرخش یا حرکت…

  • خانه
  • کاهش شنوایی ناگهانی