فارسی هاپولیپ • فارسی ها

برچسب: پولیپ

هر آنچه باید درباره پولیپ روده بزرگ بدانید

پولیپ روده بزرگ چیست؟ پولیپ برآمدگی هایی است که از بافت دیواره بیرون زده است. بنابراین پولیپ‌های کولون برآمدگی‌ها یا رشدهای غیرطبیعی بافتی هستند که از دیواره کولون به سمت داخل روده بزرگ (کولون) تشکیل شده و به داخل کانال روده (لومن) بیرون زده‌اند. اندازه آنها از چند میلی متر تا چند سانتی متر متغیر است. آنها در هر نقطه…