فارسی هاویار بارداری • فارسی ها

برچسب: ویار بارداری

همه چز درباره ویار بارداری

 بارداری پر از شگفتی است و یکی از آنها ویار بارداری است. ویار یا همان هوس بارداری یعنی شما یه صورت مکرر میل به خوردن چیزی داشته باشید یا یک عادت جدید و غیر منطقی برایتان ایجاد شود مثلا عادت به خوردن گچ. در اینجا، نگاهی خواهیم داشت به اینکه هوس یا ویار بارداری چیست، چه زمانی باید انتظار شروع…