فارسی هاهواپز • فارسی ها

برچسب: هواپز

مزایا و معایب هواپز چیست؟

استفاده از هواپز ممکن است به شما کمک کند تا بافت سرخ کردنی عمیق اما با چربی کمتر بدست آورید. همچنین ممکن است محتوای آکریل آمید، یک سرطان‌زای شناخته شده را در غذاهای سرخ شده شما کاهش دهد. هواپز که به عنوان راهی سالم و بدون احساس گناه برای لذت بردن از غذاهای سرخ شده تبلیغ می شوند، به یک…