فارسی هامنیزیم • فارسی ها

برچسب: منیزیم

۱۰ نشانه کمبود منیزیم که ممکن است حواستان به آنها نباشد

 اگرچه ما تصور اینکه کمبود منیزیم باعث آن مشکلات شود را نداریم، اما این یکی از آن مواد معدنی اساسی در بدن ما است و کمبود منیزیم می تواند از جمله جنبه های دیگر بر سطح انرژی ما تأثیر بگذارد. از کوچکی به ما آموخته اند که باید میوه و سبزیجات بخوریم تا ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز…