فارسی هامعما • فارسی ها

برچسب: معما

با جواب دادن به این معماها،ذهن تان را به چالش بکشید

با جواب دادن به این معماها،ذهن تان را به چالش بکشید همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"با جواب دادن به این معماها،ذهن تان را به چالش بکشید" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . معمای شماره 1  شما در اتاق میانی یک خانه با 3 اتاق گیر کرده اید. اتاق میانی که در آن قرار دارید پنجره ای…