فارسی هامعده حیوانات • فارسی ها

برچسب: معده حیوانات

این حیوانات بیش از ۱ معده دارند،از گوزن شمالی تا زرافه

امروزه میلیون‌ها گونه جانور در جهان وجود دارد و مهم نیست که در خشکی باشند یا در آب، غذا خوردن یکی از مهمترین چیزها برای همه آنهاست. بسیاری از حیوانات دارای سیستم گوارشی منحصر به فردی هستند که با عادات غذایی و محیط آنها مطابقت دارد، و بسیاری از حیوانات دارای معده های متعددی هستند که هر کدام نقش اساسی…