فارسی هامشاوره • فارسی ها

برچسب: مشاوره

خوش قول بودن را تمرین کنیم

خوش قول بودن را تمرین کنیم همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"خوش قول بودن را تمرین کنیم" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . رابطه خوش قولی و همدلی خوش قولی و همدلی رابطه نزدیکی با هم دارند. وقتی کسی می خواهد بدقول شود و به عهد خود وفا نکند نشاندهنده این است که همدلی در او وجود…