فارسی هالیوان کاغذی • فارسی ها

برچسب: لیوان کاغذی

نوشیدن قهوه به این شکل خطرناک است

تحقیقات جدید می گوید فنجان های قهوه کاغذی ممکن است حاوی هزاران میکروپلاستیک مضر باشند. اگر ترجیح می دهید فنجان قهوه روزانه خود را در حین حرکت بنوشید، مطالعه جدیدی که اخیراً در مجله مواد خطرناک منتشر شده است ممکن است شما را متقاعد کند که در آشپزخانه خود شروع به دم کردن قهوه صبحگاهی خود کنید و آن را…