فارسی هاقطب شمال • فارسی ها

برچسب: قطب شمال

قطب شمال چه شکلی است؟چند واقعیت جالب درباره قطب شمال

وقتی کسی درباره قطب شمال صحبت میکند ، بسیاری از افراد فوراً یاد این نمادهای قطب شمال می افتند ، از جمله هوای سرد و خنک ، استخر یخی بابا نوئل ، ذخایر غنی سوخت و چند چیز دیگر ،... واقعا قطب شمال کجاست؟ واقعیت قطب شمال در واقع کمی پیچیده تر است و در حالی که چاه های نفت…