فارسی هاقدیمی ترین کشور • فارسی ها

برچسب: قدیمی ترین کشور

قدیمی ترین کشورهای جهان، ایران در صدر

به همان اندازه که تصور از بین رفتن کشور مادری ممکن است عجیب به نظر برسد، در واقع بقای یک کشور در جهان هم بسیار دشوار است. اقتصاد باید مدیریت شود، صنعت و محیط زیست باید هر دو به رونق کمک کنند، زیرساخت ها باید ساخته و حفظ شوند، اتحادهای سیاسی باید سالم نگه داشته شوند... و یک جنگ یا…