فارسی هافیبروم • فارسی ها

برچسب: فیبروم

۸ درمان خانگی برای کمک به کوچک کردن فیبروم

فیبروم ها تومورهای غیر سرطانی هستند که می توانند در دیواره های رحم ایجاد شوند. آنها مشکلی رایج هستند و برخی آمارها نشان می‌دهند که 70 تا 80 درصد زنان در سن 50 سالگی حداقل به یک فیبروم مبتلا می‌شوند. درمان های خانگی برای کوچک کردن فیبروم چیست؟ در این مقاله با بهترین درمان های خانگی برای فیبروم آشنا شوید.…