فارسی هافناوری • فارسی ها

برچسب: فناوری

۱۰ پیشبینی برتر دنیای فناوری از دید هواوی در سال ۲۰۲۵

10 پیشبینی برتر دنیای فناوری از دید هواوی در سال 2025 با ترسیم دنیای آینده فناوری بر اساس داده‌هایی که شرکت هوآوی با حضور خود در حوزه‌های مختلف صنعت و فناوری به دست آورده است، این شرکت گزارشی را تحت عنوان Global Industry Vision) GIV)  منتشر کرده که در آن 10 مورد از ترندهای برتری که دنیای آینده، زندگی و…