فارسی هاعلائم آرتروز چیست؟ • فارسی ها

برچسب: علائم آرتروز چیست؟

هر آنچه در مورد آرتروز باید بدانید

هر آنچه در مورد آرتروز باید بدانید همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"هر آنچه در مورد آرتروز باید بدانید" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . آرتروز چیست؟ آرتروز (OA) شایع ترین بیماری مفصلی مزمن است.مفصل جایی است که دو استخوان بهم می پیوندند. انتهای این استخوان ها با بافت محافظ به نام غضروف پوشانده شده است.وقتی آرتروز…