فارسی هاطول عمر • فارسی ها

برچسب: طول عمر

انجام این کارها طول عمرتان را زیاد میکند؟

تعدادی از کارها وجود دارد که می توانید برای کاهش سرعت ساعت بیولوژیکی خود و داشتن عمر طولانی تری انجام دهید، چه در دهه 20 یا 30 زندگی خود، چه تا دهه 60، 70 و بالاتر باشید قطعا این کارها برای طول عمر شما مفید خواهد بود. در واقع، تحقیقات نشان داده است که برای شروع عادات سالم هرگز دیر…