فارسی هاصبحانه ایتالیایی • فارسی ها

برچسب: صبحانه ایتالیایی

معروف ترین صبحانه های ایتالیایی

پنکیک، سوسیس و غذاهای صبحانه سنگین را که به خوردن عادت دارید فراموش کنید. صبحانه ایتالیایی یا به زبان ایتالیایی کولازیون معمولاً سریع و ساده است و با استفاده از مواد با کیفیت فصلی که طعم‌های تازه محلی را با تکنیک‌های آشپزی آسان ترکیب می‌کند، درست می‌شود. یک فنجان قهوه و یک شیرینی یک صبحانه معمولی ایتالیایی است.بنابراین اگر تعطیلات…