فارسی هاشکست مالی • فارسی ها

برچسب: شکست مالی

برای جلوگیری از شکست مالی چه کاری می توانید انجام دهید؟

تبدیل شدن به بهترین نسخه مالی از خود می تواند بسیار سخت تر از آن چیزی باشد که اکثر مردم تصور می کنند. بر اساس مطالعه‌ای که توسط دانشگاه اسکرانتون انجام شد، 92 درصد از آمریکایی‌ها به اهدافی که برای خود تعیین می‌کنند (مالی و غیره) نمی‌رسند. این درصد عظیمی از مردم هستند که نمی توانند نتایجی را که می…