فارسی هاسکته قلبی • فارسی ها

برچسب: سکته قلبی

میدانستید سکته قلبی در زنان و مردان باهم متفاوت است

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، تعداد مرگ و میر ناشی از مشکلات قلبی 20 سال است که هر ساله در حال افزایش است. روند نگران کننده ای که بیماری های قلبی عروقی را به عنوان عامل اصلی مرگ و میر در جهان تبدیل می کند. برای مثال، روزانه 350 نفر در اسپانیا بر اثر بیماری های قلبی عروقی جان…