فارسی هاسقط جنین • فارسی ها

برچسب: سقط جنین

بعد از سقط جنین برای بارداری مجدد چه مدت باید صبر کرد؟

این مقاله به برخی از سوالاتی که ممکن است در مورد تلاش برای داشتن یک نوزاد دیگر بعد از سقط داشته باشید پاسخ می دهد، زمانی که ممکن است با احساس از دست دادن و فراز و نشیب های عاطفی پس از سقط جنین مواجه شوید.سقط جنین می تواند یک تجربه آسیب زا باشد و ممکن است احساس از دست…