فارسی هادمنوش های لاغری • فارسی ها

برچسب: دمنوش های لاغری

آیا دمنوش های لاغری واقعا موثر است؟

دمنوش های لاغری اغلب به عنوان راهی برای کاهش وزن و پاکسازی بدن تبلیغ می شود. تئوری این است که چای هضم غذا را تحریک می کند، به متابولیسم کمک می کند و در برخی موارد بدن را از شر آلودگی ها خلاص می کند.انواع مختلفی از چای لاغری برای انتخاب وجود دارد. همه آنها سعی می کنند میل یک…