فارسی هادعای عهد • فارسی ها

برچسب: دعای عهد

چرا باید در دعای عهد ۳بار بر ران پا بزنیم؟

چرا باید در دعای عهد 3بار بر ران پا بزنیم؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب" چرا باید در دعای عهد 3بار بر ران پا بزنیم؟" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . دعای عهد  دعایی است که از امام صادق(ع)روایت شده و مشتمل بر تجدیدبیعت باامام زمان(عج) است. این دعا از دعاهایی است که تأکید زیادی بر…