فارسی هاحرکت جنین • فارسی ها

برچسب: حرکت جنین

چه زمانی می توانید حرکت و لگد جنین را احساس کنید؟

یکی از هیجان‌انگیزترین بخش‌های بارداری احساس حرکت جنین است. زمان هیجان انگیزی است و احتمالاً مشتاق هستید که چند ضربه داخلی آرنج را تجربه کنید. بنابراین چه زمانی می توانید حرکت جنین را احساس کنید - و چه زمانی دیگران می توانند لگدهایی را از بیرون احساس کنند؟ علاوه بر این، چگونه می توانید تفاوت بین حباب های گاز و…