فارسی هاجراحی کیسه صفرا • فارسی ها

برچسب: جراحی کیسه صفرا

بایدها و نبایدهای غذایی بعد از عمل کیسه صفرا

شما می توانید بدون کیسه صفرا به خوبی زندگی کنید. در واقع، اکثر افرادی که کوله سیستکتومی (عمل کیسه صفرا) انجام می دهند، هیچ اثر طولانی مدتی را تجربه نمی کنند. اگرچه ممکن است نیاز باشد رژیم غذایی و عادات غذایی خود را تغییر دهید. این به این دلیل است که مایعات صفراوی که به طور معمول در کیسه صفرا…