فارسی هاتونر صورت • فارسی ها

برچسب: تونر صورت

بهترین وقت برای استفاده از تونر صورت چه هنگام است؟

اکثر مردم نمی دانند که کی و چگونه باید از تونر استفاده کنند. تونر صورت مایعی سریع و جذب شونده است که به از بین بردن آلودگی های اضافی، آثار چربی و آرایش کمک می کند، PH پوست شما را اصلاح و متعادل می کند تا آن را به pH کمی اسیدی ایده آل در حدود 5.5 تبدیل کند. به…