فارسی هاتوسل • فارسی ها

برچسب: توسل

چگونه به امام حسن مجتبی(ع)متوسل شوم؟

چگونه به امام حسن مجتبی(ع)متوسل شوم؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"چگونه به امام حسن مجتبی(ع)متوسل شوم؟" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . توسل بسیار مجرب به حضرت امام حسن مجتبی (ع) برای گرفتن حاجت از شب دوشنبه (شب یکشنبه ای که فردایش دوشنبه است )تا شب دوشنبه ی بعدش هرشب قبل از خوابش وضوی کامل بگیرد…