فارسی هاتمیز کردن لامپ • فارسی ها

برچسب: تمیز کردن لامپ

نحوه تمیز کردن و گرد و غبار لامپ ها در ۲ مرحله

لامپ ها نه تنها منبع روشنایی هستند، بلکه می توانند نقاط کانونی دکوراسیون یک خانه نیز باشند. گرد و غبار روی لامپ ها مینشیند و هیچ کس نمی خواهد یک لامپ گرد و غبار دار و کثیف را ببیند. همانطور که یک لامپ کثیف میزان روشنایی یک اتاق را کاهش می دهد میزان تمیزی و نظافت را هم پایین می…