فارسی هاتفاوت نیمکره چپ و راست • فارسی ها

برچسب: تفاوت نیمکره چپ و راست

تفاوت نیمکره راست و نیمکره چپ مغز به زبان ساده

عبارت "نیمکره چپ و راست" به نیمه آناتومیک یا نیمکره های مغز شما اشاره دارد. عموماً اعتقاد بر این است که نیمکره چپ و راست از متمایز هستند و جنبه های جداگانه ای از عملکردهای شناختی شما را کنترل می کنند و ویژگی های خاصی را دیکته می کنند. در این مطلب قصد داریم تفاوت های بین نیمکره راست با…

  • خانه
  • تفاوت نیمکره چپ و راست