فارسی هاتزئین راه پله با کدو • فارسی ها

برچسب: تزئین راه پله با کدو

ایده های جالب تزئین پاییزی با کدو همراه عکس

ایده های جالب تزئین پاییزی با کدو کدو تنبل را روی هم بچینید کدو تنبل ها در قسمت پایین نسبتاً مسطح هستند و آنها را به یک پایه عالی برای برج کدو تنبل تبدیل می کند! اندازه ها و رنگ های مختلف را روی هم قرار دهید تا مقداری اختلاف ارتفاع ایجاد کنید. می‌توانید انواع کدو تنبل را نیز با…

  • خانه
  • تزئین راه پله با کدو