فارسی هاترس • فارسی ها

برچسب: ترس

۸ راهکار برای مقابله با ترس از شروع کار جدید

شاید برخی اوقات شروع یک پروژه جدید برایتان دلهره آور باشد. اگر اینگونه هستید لطفا این مقاله را که ترجمه و تالیف از mejorconsalud میباشد را تا انتها بخوانید تا بتوانید بدون نگرانی پروژه جدیدتان را آغاز نمایید. با این حال، نه تعلل و نه انتقاد از خود راه حلی برای مبارزه با ترس از شروع کار جدید نیست. مواجهه…