فارسی هاتربیت فرزتد • فارسی ها

برچسب: تربیت فرزتد

مسئولیت های مناسب سن فرزندان از ۲ سالگی تا ۱۸ سالگی

کارها بخش مهمی از آموزش مسئولیت پذیری به فرزندان شما هستند، اما تعیین اینکه کدام یک را در چه سنی باید اختصاص دهید تا اطمینان حاصل شود که مسئولیت به درستی به فرزند شما داه شده است و او تحت فشار قرار نمی گیرد، دشوار است. مطالعات نشان می دهد که انجام کارهای خانه در مهدکودک و سال های ابتدایی…