فارسی هاتبلت • فارسی ها

برچسب: تبلت

فرزندم به تبلت معتاد است چکار کنم؟

متأسفانه امروزه شنیدن عباراتی مانند «فرزندم به تبلت معتاد شده است» بسیار رایج است. فرزندم عاشق تکنولوژی است. پسر من نمی تواند بدون تبلت خود زندگی کند.» بدون شک این نشان می دهد که استفاده اولیه از فناوری پیامدهای خود را دارد. فناوری هرگز به اندازه امروز برای همه (حتی کودکان) در دسترس نبوده است. طراحی بصری دستگاه های الکترونیکی…