فارسی هااسکن قلب • فارسی ها

برچسب: اسکن قلب

چه زمانی توصیه به انجام اسکن قلب میشود؟

اسکن قلب، که به عنوان اسکن کلسیم کرونر نیز شناخته می شود، یک آزمایش اشعه ایکس تخصصی است که تصاویری از قلب شما ارائه می دهد که می تواند به پزشک کمک کند پلاک حاوی کلسیم را در شریان های شما شناسایی و اندازه گیری کند.پلاک داخل رگ های قلب شما می تواند رشد کند و جریان خون را به…