فارسی هاآزمایش هورمونی • فارسی ها

برچسب: آزمایش هورمونی

خانمها چه زمانی نیاز به آزمایش هورمونی دارید؟

 عدم تعادل هورمونی می تواند علائم زیادی داشته باشد – و بسته به اینکه کدام یک از آنها ریشه مشکلات شما هستند، می توانند علائم مختلفی داشته باشند. این علائم ممکن است مبهم یا در ابتدا نامرتبط به نظر برسند، و همیشه به هورمون ها مربوط نمی شوند.اما چه وقتی شما نیاز به آزمایش هورمونی دارید؟در اینجا برخی از علائم…