نمونه سوالات آیین نامه ۱۴۰۰ رایگان بر اساس آخرین تغییرات

نمونه سوالات آیین نامه ۱۴۰۰ رایگان بر اساس آخرین تغییرات

در این بخش می توانید نمونه سوالات آیین نامه ۱۴۰۰ رایگان براساس آخرین تغییرات را ببینید. نمونه سوالات آیین نامه ۱۴۰۰ با ۹۹ و سال های گذشته حتما تفاوت هایی دارد و جهت قبولی ۱۰۰ درصد در آزمون آیین نامه اصلی باید نمونه سوالات آیین نامه ۱۴۰۰ را بخوانیم.

 

ارتباط نمونه سوالات آیین نامه ۱۴۰۰ با گرفتن گواهینامه رانندگی

بین خواندن نمونه سوالات آیین نامه و اخذ گواهینامه رانندگی در سال ۱۴۰۰ یک ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد. برای اینکه بتوانید با موفقیت گواهینامه رانندگی بگیرید نیاز است در تعدادی از آزمون ها موفق شوید.

یکی از مهم ترین آزمون ها، آزمون آیین نامه اصلی تستی است که رکن اساسی برای گرفتن گواهینامه رانندگی است. در سال ۱۴۰۰ با آمدن سوالات جدید افراد باید خود را آپدیت کنند و مطابق با ویرایش و براساس آخرین تغییرات ، نمونه سوالات آیین نامه را بخوانند.

نمونه سوالات آیین نامه ۱۴۰۰ رانندگی

۱- در جاده برفی فاصله طولی ایمن چند برابر راه خشک است؟

 1. ۴ برابر
 2. ۳ برابر
 3. ۱۰ برابر
 4. ۸ برابر

جواب درست گزینه ۲

۲- در این تصویر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است ؟

حق تقدم

 1. آبی – قرمز – زرد
 2. قرمز – آبی – زرد
 3. زرد – آبی – قرمز
 4. آبی – زرد – قرمز

جواب درست گزینه ۴

۳- در این تصویر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است ؟

نمونه سوالات آیین نامه ۱۴۰۰

 1. آبی – قرمز – زرد
 2. قرمز – آبی – زرد
 3. زرد – آبی – قرمز
 4. آبی – زرد – قرمز

جواب درست گزینه ۱

۴- برای کاهش آلودگی صوتی کدام مورد درست است؟

 1. عریض کردن راه ها
 2. احداث کمربندی
 3. آماده سازی جاده ها
 4. تمام موارد

جواب درست گزینه ۴

۵- استفاده از راهنمای خودرو به چه منظور است؟

 1. برای اطلاع دادن به سایر رانندگان به منظور گردش
 2. برای هشدار خطر
 3. برای ورود به خیابان ها
 4. برای خروج از خیابان ها
 5. جواب درست گزینه ۱

۶- در این تصویر حق تقدم وسایل نقلیه به ترتیب از راست به چپ کدام است ؟

 1. کامیون – دوچرخه – قرمز
 2. دوچرخه – کامیون – قرمز
 3. دوچرخه – کامیون – قرمز
 4. کامیون – قرمز – دوچرخه

جواب درست گزینه ۱

۷- این تابلو چه مفهومی را می رساند.

تابلو برآمدگی

 1. دست انداز
 2. برآمدگی
 3. جاده در دست تعمیر
 4. هیچکدام

جواب درست گزینه ۲

۸- عدم رعایت فاصله طولی ایمن باعث کدام یک از موارد زیر خواهد شد؟

 1. باعث افزایش احتمال سر خوردن ماشین
 2. باعث تصادف با خودرو جلویی
 3. باعث پرت شدن حواس راننده جلویی
 4. هیچکدام

جواب درست گزینه ۲

۹- معنی این تابلو چیست؟

 1. راه از چپ باریک می شود
 2. راه از راست باریک می شود
 3. راه یکطرفه
 4. راه دوطرفه

جواب درست گزینه ۱

۱۰- سبقت تا فاصله …. از پیچ ها ممنوع است.

 1. ۵۰ متری
 2. ۱۰۰ متری
 3. ۱۵۰ متری
 4. ۲۰۰ متری

جواب درست گزینه ۱

۱۱- در صورت قصد داشتن برای پارک نمودن اتومبیل در راه بدون جدول و سربالایی فرمان را به کدام حالت باید قرار داد؟

 1. باید به حالت مستقیم قرار داد
 2. باید فرمان را به سمت چپ در خلاف عقربه های ساعت چرخاند
 3. باید فرمان را به سمت راست و در جهت عقربه های ساعت چرخاند
 4. هیچکدام

جواب درست گزینه ۳

۱۲- مفهوم این تابلو کدام یک از گزینه ها می باشد؟

راه دو طرفه

 1. راه دوطرفه
 2. جاده باریک می شود
 3. راه یکطرفه
 4. هیچکدام

جواب درست گزینه ۱

۱۴- بلند کردن دست مامور راهنمایی رانندگی به دو طرف و به طور افقی به چه معناست؟

 1. تمام وسایل نقلیه استفاده کننده از راه توقف نمایند
 2. وسایل نقلیه که جهت حرکت آنها در امتداد جهت نشان داده شده است باید ایست کنند
 3. وسایل نقلیه در امتداد جهت دست های مامور حق عبور دارند
 4. هیچکدام

جواب درست گزینه ۲

۱۵- در چه صورت می توان پس از پارک اتومبیل کنار راه آن را روشن گذاشت؟

 1. در هیچ صورت
 2. در صورتی که توقف کوتاه باشد
 3. در صورتی که توقف طولانی باشد
 4. در هر شرایطی بلامانع است

جواب درست گزینه ۱

۱۶- لرزش غربیلک فرمان در سرعت های بالا نشانه چیست ؟

 1. کم بودن باد تایرها
 2. بالانس نبودن چرخ ها
 3. زیاد بودن باد تایرها
 4. همه موارد

جواب درست گزینه ۲

۲۰- از پای راست برای کنترل کدام پدال استفاده می شود ؟

 1. گاز
 2. ترمز
 3. کلاچ
 4. گزینه یک و دو

جواب درست گزینه ۴

۲۱- در کدامیک از سطوح زیر مسافت توقف افزایش می یابد؟

 1. آسفالت با شرایط مطلوب ولی خشک
 2. در جاده های سنگلاخ
 3. آسفالت با شرایط نامطلوب و آغسته به قیر
 4. آسفالت زبر

جواب درست گزینه ۳

۲۲- انتقال نیرو در سیستم ترمز دستی توسط ……انجام می شود .

 1. اهرم
 2. سیم های فلزی
 3. روغن ترمز
 4.   پدال

جواب درست گزینه ۲

۲۳- وظیفه ………ایجاد تعادل میان سرعت و نیرو است .

 1. پدال گاز
 2. گیربکس
 3. کلاچ
 4. دیفرانسیل

جواب درست گزینه ۲

۲۴- حق تقدم در سه راه با کدام اتومبیل است؟

 1. با وسیله ای که در مسیر مجاز و مستقیم حرکت می کند
 2. وسیله ای که به سمت چپ گردش می کند
 3. وسیله ای که به سمت راست گردش می کند
 4. وسیله ای که سرعت بیشتری دارد

جواب درست گزینه ۱

۲۵- تابلو نظارت با دوربین پلیس … است.

 1. بازدارنده
 2. آگاهی دهنده
 3. محلی
 4. متفرقه

جواب درست گزینه ۳

۲۶- در صورت پارک کردن اتومبیل در راه دارای سرازیری و جدول فرمان باید به کدام حالت قرار گیرد؟

 1. باید به سمت چپ چرخاند
 2. باید به سمت راست چرخاند
 3. باید در حالت خلاف عقربه های ساعت چرخاند
 4. هیچکدام

جواب درست گزینه ۲

۲۷- در صورتی که پس از تخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نمایید چگونه است؟

 1. ابلاغ قانونی شده و ضمیمه سوابق نزد راهنمایی و رانندگی می شود
 2. در صورت عدم دریافت قبض جریمه به مراجع قضایی معرفی میشوید
 3. در صورت خودداری از دریافت قبض جریمه باطل شده و ملزم به پرداخت نیستید
 4. گزینه ۱ و ۲

جواب درست گزینه ۱

۲۸- نور پایین باید به نحوی تنظیم شود که تا فاصله …. بوسیله آن اشخاص و وسایل نقلیه قابل رویت باشند.

 1. ۲۰ متری
 2. ۳۵ متری
 3. ۱۰ متری
 4. ۱۵ متری

جواب درست گزینه ۲

۲۹- استفاده از بوق برای صدا زدن افراد … است.

 1. آزاد
 2. در صورت استفاده از بوق معمولی بلامانع
 3. ممنوع
 4. هیچکدام

جواب درست گزینه ۳

۳۰- عدم تبعیت از تابلوهای آگاهی دهنده ….

 1. خلاف محسوب می شود
 2. خلاف محسوب نمی شود
 3. در راه شلوغ خلاف محسوب می شود
 4. در راه شلوغ خلاف محسوب نمی شود

جواب درست گزینه ۱

برخی از نمونه سوالات آیین نامه ۱۴۰۰ را با همدیگر بررسی کردیم. امیدواریم با خواندن نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی ۱۴۰۰ خود را برای قبولی ۱۰۰ درصد آماده نمایید.

 

این مطلب صرفا جنبه تبلیغاتی(رپورتاژ) داشته و مجله اینترنتی فارسیها هیچ مسئولیتی را در رابطه با آن نمی‌پذیرد.

1/5 - (1 امتیاز)
فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.