فارسی هاگوسفند • فارسی ها

برچسب: گوسفند

۲۰ حقیقت جالب در مورد گوسفند

گوسفند، پستانداران اهلی است که برای هزاران سال نقش مهمی در تاریخ بشر ایفا کرده اند. گوسفندان که به خاطر پشم و گوشتشان شناخته می شوند، به دلیل منابع ارزشمندشان در سطح جهانی پرورش داده می شوند. پشم آنها پس از بریدن برای پوشاک و منسوجات استفاده می شود. پرورش گوسفند که به گوسفندداری معروف است، شامل گله‌داری و مدیریت…