فارسی هاگورخر • فارسی ها

برچسب: گورخر

حقایق جالب درباره زندگی گورخرها 

بخشی از خانواده Equidae، گورخرها، بومی آفریقا هستند که ظاهری نزدیک به اسب دارند، اما آنها یک گونه نیستند. گورخرها دارای سه زیرگونه هستند، گورخر گروی، گورخر دشتی و گورخر کوهی. بیایید مطالب جالب بیشتری در مورد زندگی گورخرها بیاموزیم! حقایق جالب درباره زندگی گورخر  راه راه بدن گورخر مانند اثر انگشت انسان منحصر به فرد است راه راه گورخر…