فارسی هاگل رز • فارسی ها

برچسب: گل رز

۵ نکته حرفه ای برای هرس گل رز بدون آسیب رساندن به آنها

اگر به بوته های گل رز علاقه دارید، باید نحوه مراقبت صحیح از آنها را بدانید تا سالم و شکوفا شوند. برای انجام این کار، باید بدانید که چگونه آنها را هرس کنید، قسمت های بد را از بین ببرید و شاخه های جدید را برای رشد تحریک کنید. برای اینکه بوته های رز سالم بمانند و گلدهی فراوانی داشته…