فارسی هاگفتگو با فرزند • فارسی ها

برچسب: گفتگو با فرزند

چگونه با کودک در مورد رویدادهای آسیب زا صحبت کنیم؟

 وحشت در بسیاری از عناوین امروزی وجود دارد. در بزرگسالی، کنار آمدن با اخبار روزانه استرس زا دشوار است چه برسد به دوران کودکی . اما توضیح این رویدادها برای کودکان چالش کاملا متفاوتی را به همراه دارد.آنها از سالهای اولیه تا نوجوانی در معرض اخبار اضطراب آور، چه در خانه و چه در مدرسه هستند.بنابراین، چه کاری می توانید…