فارسی هاکنترل فشار خون • فارسی ها

برچسب: کنترل فشار خون

چرا اندازه گیری فشار خون در شب مهم است؟

*این مطلب در مهرماه 1402 بروزرسانی شده است. کارشناسان می گویند که فشار خون بالا هنگام خواب می تواند نشانه ای از خطر بالای بیماری قلبی باشد. محققان گزارش دادند افرادی که فشار خون آنها در هنگام خواب افزایش می یابد ، بیشتر در معرض بیماری های قلبی عروقی قرار دارند. کارشناسان می گویند اندازه گیری فشار خون در شب…