فارسی هاکم خونی در کودکان • فارسی ها

برچسب: کم خونی در کودکان

علائم کم خونی در کودکان چیست؟

کم خونی یک مشکل رایج در کودکان است. کودکی که کم خونی دارد، گلبول قرمز یا هموگلوبین کافی ندارد. هموگلوبین نوعی پروتئین است که به گلبول های قرمز اجازه می دهد تا اکسیژن را به سلول های دیگر بدن حمل کنند. انواع مختلفی از کم خونی وجود دارد. فرزند شما ممکن است 1 مورد از این موارد را داشته باشد:…