فارسی هاکلاستروفوبیا چیست؟ • فارسی ها

برچسب: کلاستروفوبیا چیست؟

کلاستروفوبیا چیست؟

کلاستروفوبیا چیست؟ کلاستروفوبیا نوعی اختلال اضطرابی است که به عنوان یک فوبی خاص طبقه بندی شده است. افراد مبتلا به کلاستروفوبیا ممکن است از مناطق کوچکی که باعث ترس و نگرانی می شود دور شوند و شدت فوبیا تعیین می کند که چه اندازه از نظر فرد فضای کوچک محسوب میشود. افراد مبتلا به فوبیای شدید ممکن است فضاهای به…