فارسی هاکاردیو • فارسی ها

برچسب: کاردیو

تمرینات کاردیو چیست؟با فواید آن آشنا دارید

کاردیو چیست؟ تمرین کاردیو یا هوازی به هر ورزشی که ضربان قلب شما را بالا می برد، تعریف می شود. قلب شما یک ماهیچه است، بنابراین وقتی به طور منظم کار می شود، آن را قوی تر می کند، درست مانند هر ماهیچه دیگری در بدن شما. وقتی قلب قوی‌تر است، به این معنی است که سیستم قلبی عروقی شما…