فارسی هاپیشرفت های تکنولوژیک • فارسی ها

برچسب: پیشرفت های تکنولوژیک

اپیدمی تنهایی و خطر مرگ زودرس

اپیدمی تنهایی و خطر مرگ زودرس همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب” اپیدمی تنهایی و خطر مرگ زودرس ” در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . زمان خود را به تنهایی سپری کردن با حس تنهایی یا ارتباط اجتماعی ضعیف تر همبستگی معناداری ندارد ما در دوره ای زندگی می کنیم که ارتباط به نظر بسیار ساده تر…

  • خانه
  • پیشرفت های تکنولوژیک